Site menu:

Savarni Stuti in Agas Aashram includes

Mangalacharan
Jineshwarni Vaani
Tin Bhuvan

Sahajatmaswaroop Param guru

Aatam bhavna bhavta jiv lahe keval gyan re

Param guru nirgranth sarvagna dev

Abadhya spurshya ananya

Jad ne chaitanya banne
He Prabhu He Prabhu

Vando Paancho paramguru

Kaal anant bhamyo

Meri bhavna
Yam Niyam
Shymapana
Cha pad no patra

Veetrag no kahelo

Vachanmrut Patra no 692

Pratahkaal nu Dev Vandan


Description Read the Nityakram Listen to Nityakram
Mangalacharan

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jineshwarni Vaani

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tin Bhuvan

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sahajatmaswaroop Param guru  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aatam bhavna bhavta jiv lahe keval gyan re  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Param guru nirgranth sarvagna dev  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Abadhya spurshya ananya  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jad ne chaitanya banne  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

He Prabhu He Prabhu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vando Paancho paramguru  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kaal anant bhamyo  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Meri bhavna  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yam Niyam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Shymapana

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cha pad no patra

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vitrag no Kahelo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vachanmrut Patra no 692  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pratahkaal nu Dev Vandan

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player